STATINIO PROJEKTAVIMAS,

ENERGETINIS PASTATO PROJEKTAVIMAS,

STATINIO SANDARUMO TESTAS,

STATINIO PRIDAVIMAS

PASTATŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, PASTATŲ ADMINISTRAVIMAS

TECHNIKOS - ĮRANKIŲ NUOMA

Projektavimas. sandarumas. pridavimasAPIE MUS UAB Vitlinija" – tai 2009 metais reorganizuota  arch. Z. Kelbauskienės projektavimo įmonė, kuri buvo įkurta Klaipėdos r. 1994 metais. Įmonė toliau sėkmingai vykdo pastatų projektavimo, pastatų pridavimo VTPSĮ, deklaracijų pildymą nesudėtingiems pastatams registruoti Nekilnojamojo turto registrų centro duomenų banke, teikia konsultacijas statybos klausimais. Nuolatinis domėjimasis statinių architektūra ir konstrukcijomis, naujais produktais padeda pasirinkti užsakovui statyti norimą statinį. Atlikus užsakovų, statinio savininkų apklausą ir įvertinus poreikius, bei atliktą išsamų apžvalginį statomų statinių tyrimą, UAB "Vitlinija" plečia paslaugų spektrą ir pradeda atlikti pastatų sandarumo testą.

   Rekomenduojame atlikti statomų pastatų sandarumo patikrą prieš atliekant apdailą, kad vėliau nereikėtų mokėti dvigubai. "Skūpus moka du kartus".


Į PRADŽIĄ


REIKALAVIMAI PAGAL PASTATO SANDARUMO KLASES

   Energetinio naudingumo klasės "C", "B", "A", "A+" arba "A++" pastatai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad jų sandarumas, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų tam tikrų oro apykaitos verčių:

"C" energetinio naudingumo klasės gyvenamuosiuose, administraciniuose, mokslo, bei gydymo paskirties pastatuose – 2,0 kartai per valandą.

"B" energetinio naudingumo klasės gyvenamuosiuose, administraciniuose, mokslo, bei gydymo paskirties pastatuose – 1,5 karto per valandą

"A" energetinio naudingumo klasės gyvenamuosiuose, administraciniuose, mokslo, bei gydymo paskirties pastatuose – 1,0 karto per valandą

"A+" ir "A++" energetinio naudingumo klasės gyvenamuosiuose, administraciniuose, mokslo, bei gydymo paskirties pastatuose – 0,6 karto per valandą;

"C, B" energetinio naudingumo maitinimo, viešbučių, prekybos, sporto ir kitos paskirties pastatuose – 2 kartai per valandą.

"A" energetinio naudingumo maitinimo, viešbučių, prekybos, sporto ir kitos paskirties pastatuose – 1,5 karto per valandą.

"A+" ir "A++" energetinio naudingumo maitinimo, viešbučių, prekybos, sporto ir kitos paskirties pastatuose –

1 kartas per valandą.

Pastato sandarumo matavimai atliekami vadovaujantis:

LST EN ISO 9972:2015  „Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas“.

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas