STATINIO PROJEKTAVIMAS,

ENERGETINIS PASTATO PROJEKTAVIMAS,

STATINIO SANDARUMO TESTAS,

STATINIO PRIDAVIMAS

PASTATŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, PASTATŲ ADMINISTRAVIMAS

TECHNIKOS - ĮRANKIŲ NUOMA

Projektavimas. sandarumas. pridavimasAPIE MUSUAB Vitlinija" – tai 2009 metais reorganizuota  arch. Z. Kelbauskienės projektavimo įmonė, kuri buvo įkurta Klaipėdos r. 1994 metais. Įmonė toliau sėkmingai vykdo pastatų projektavimo, pastatų pridavimo VTPSĮ, deklaracijų pildymą nesudėtingiems pastatams registruoti Nekilnojamojo turto registrų centro duomenų banke, teikia konsultacijas statybos klausimais. Nuolatinis domėjimasis statinių architektūra ir konstrukcijomis, naujais produktais padeda pasirinkti užsakovui statyti norimą statinį. Atlikus užsakovų, statinio savininkų apklausą ir įvertinus poreikius, bei atliktą išsamų apžvalginį statomų statinių tyrimą, UAB "Vitlinija" plečia paslaugų spektrą ir pradeda atlikti pastatų sandarumo testą.

   Rekomenduojame atlikti statomų pastatų sandarumo patikrą prieš atliekant apdailą, kad vėliau nereikėtų mokėti dvigubai. "Skūpus moka du kartus".


Į PRADŽIĄ


PASTATŲ PROJEKTAVIMAS

      Rengiant statinio projektą visais aspektai atsižvelgiame į kiekvieno savininko poreikius, norus,  pageidavimus, pastato (numatomo ar esamo) vietą sklype, patalpų apšvitą, įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie pastato, transporto statymo vietas sklype, komunikacijų įvedimą į pastatą, bei gerbūvio tvarkymą ir formavimą.

       Kiekvienas sprendimas statyti statinį, kuris turi savo vertę yra ilgalaikis vertę turintis turtas turi būti gerai apsvarstytas. Statinys – tai sudėtinių konstrukcijų gaminys, kurio statybos metu yra atliekami įvairūs statybos procesai, bei eksploatacijos metu vykstantys veiksniai

Projektuotojai, išklausę energiškai efektyvių pastatų projektavimo mokymus

123

Vitalis Kelbauskis, UAB "Vitlinija",
Kranto g. 4, Saulažolių k.
Dauparų-Kvietinių sen. Klaipėdos r.

 

M-142-17-LSIS-123 +37068665395 vitlinija@gmail.com

Pastato projektavimas atliekami vadovaujantis:
1. LR Statybos įstatimasLR Teritorijų planavimo įstatymas, kitais įstatymais

2. STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", kitais statybos techniniais reglamentais, bei statybą leidžiančiais dokumentais.

3. Respublikinėmis statybos normomis (RSN)

4. Lietuvos standartais (LST)

5. Higieninėmis normomis (HN)